Zakres i formy pomocy

 

Pomoc kierujemy do osób przeżywających różnego rodzaju trudności np:  przygnębienie, poczucie pustki wewnętrznej, brak poczucia sensu życia, myśli o samobójstwie, lęki, fobie, napady paniki, natrętne myśli, konflikty w relacjach, napięcie nerwowe, dolegliwości fizyczne wywołane czynnikami psychicznymi (np. bóle brzucha, nudności, bóle głowy, kołatanie serca, duszność), zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), nadwaga lub otyłość wywołana czynnikami psychicznymi, ciężka choroba wpływająca na życie rodziny, kryzysy życiowe.

 

Osoba (lub para) zgłaszająca się na terapię zapraszana jest na spotkania konsultacyjno-diagnostyczne, których celem jest wstępne określenie jej problemu, omówienie sytuacji życiowej, określenie oczekiwań wobec terapii. Wtedy też wspólnie podejmujemy  decyzję dotyczące dalszej współpracy, czyli psychoterapii.

 

Psychoterapia indywidualna (lub pary) wiąże się z regularnymi spotkaniami z psychoterapeutą, jej długość jest indywidualna i zależy od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualności pacjentów. Szczegóły terapii tj. cele, przebieg oraz czas trwania omawiamy na pierwszych spotkaniach i określamy w kontrakcie terapeutycznym

 

Jednym z najważniejszych czynników niezbędnych w psychoterapii jest relacja pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, oparta na zaufaniu, w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku i akceptacji, tylko wtedy możliwa jest zmiana.